Administration af andelsboligforeninger

I HHH Administration administrerer vi andelsboligforeninger af alle størrelser.
Lovgivningen på andelsboligområdet er meget kompleks, hvorfor en professionel administration er nødvendig. Derfor kan vi vejlede om alle aspekter inden for andelsboligområdet.

I HHH Administration arbejder vi med foreningsretten, som kan være en kompleks størrelse. Vi ønsker at lette arbejdet for bestyrelsen ved at sikre overholdelse af lovgivningen samt

at driften af foreningen sker indenfor de bedst mulige rammer. Vores målsætning er, at bestyrelsen og foreningen får mulighed for at træffe beslutninger på et oplyst og informeret grundlag.

Boligadministration og rådgivning samlet ét sted

HHH Administration varetager de helt dagligdags opgaver som bogføring, opkrævninger og rykkerprocedure, økonomisk data i ProBo, forbrugsregnskaber, indberetninger og reguleringer af varme-, el- og vandregnskaber, lønstyring i forhold til andelsboligforeningens ansatte inkl. feriepenge, skatteafregninger m.m.

Herudover administrerer vi forberedelse og afholdelse af generalforsamling samt mødereferater.
Vi tilbyder juridisk sparring, hvis behovet opstår.

eller udfyld formularen

Du kan også sende en mail på:

Valuarvurdering og fastlæggelse af andelskrone

Fastsættelsen af andelskrone er en af de helt afgørende beslutninger, som bestyrelser og andelshavere står overfor på den årlige generalforsamling. Reglerne og kravene ændrer sig løbende på dette område, hvor både markedskræfterne og politik spiller ind. Derfor er det vigtigt, at bestyrelsen og foreningen har en kompetent sparringspartner i form af en professionel ejendomsadministration.

Andelsoverdragelser

I forbindelse med andelsoverdragelser varetager vi det administrative, ligesom vi administrerer venteliste. Vores overdragelser udarbejdes og underskrives digitalt. Vi anvender et fast paradigme, så alle overdragelser sker på samme vilkår. I den forbindelse er vi foreningens rådgiver og sikrer, at foreningens vedtægter og praksis overholdes.

Altanprojekter

Altanprojekter kan blive komplekse og langvarige, men vi hjælper foreningen på vej. Vi er foreningens sparringspartner og bistår med juridisk rådgivning og administrative ydelser under projektet. Erfaringsmæssigt er det en længere proces, da projektet skal gennem flere processer, inden det kan føres ud i livet.

Digital administration af andelsforeningen

ProBo samler al kommunikation og information på én GDPR-sikker platform. ProBo er rollestyret, så uanset om man er bestyrelsesmedlem, andelshaver, ejer, grundejer, lejer, vicevært, revisor eller som os, administratorer, har man adgang til præcis den rette information og de relevante værktøjer. Brugerne kan således tilgå den information, de behøver, online – hvor og hvornår, de har brug for det.

I ProBo kan dokumenter deles, beboernes kontaktinformationer kan administreres, og bestyrelsens godkendelse af bilag kan foregå digitalt. Alt sammen noget, der sparer tid, og som i den sidste ende gør, at vi kan fokusere på at hjælpe og rådgive vores foreninger.

Mere end 125.000 brugere i 4.000 ejendomme benytter i dag ProBo.