ProBo - én GDPR-sikker platform til al information

I HHH Ejendomsadministration har vi valgt at samle alle dokumenter i det digitale administrationssystem ProBo. ProBo samler al kommunikation og information på én GDPR-sikker platform.

ProBo - digital administration letter bestyrelsens arbejde

Det er vores erfaring, at ProBo giver hurtigere og smidigere sagsgange, og det frigør bestyrelserne til at fokusere på andet end administration.

ProBo er udviklet i samarbejde med førende administrationsselskaber. Derfor er det markedets bedste værktøj til kommunikation og informationsdeling i ejendommen.

For bestyrelsesmedlemmer, ejere, lejere, andelshavere, vicevært og revisor i de enkelte ejendomme eller foreninger, der er omfattet af ProBo, betyder det, at de online kan tilgå den information, de behøver, hvor og hvornår de har brug for det.

eller udfyld formularen

Du kan også sende en mail på:

Boligadministration gjort nemmere

Gennem ProBo kan dokumenter deles, godkendelse af bilag kan foregå digitalt, og kontaktinformationer kan administreres mv. Alt sammen noget, der sparer tid, og som i den sidste ende gør, at vi kan fokusere på at hjælpe og rådgive vores kunder – fremfor at bruge tiden på papirgange.

ProBo er rollestyret, så uanset om man er bestyrelsesmedlem, andelshaver, ejer, lejer, vicevært, revisor eller som os, administratorer, har man adgang til præcis den rette information og de relevante værktøjer.

Mere end 125.000 brugere i 4.000 ejendomme benytter i dag ProBo.

Mindre bøvl med online bilagsgodkendelse i ProBo

Som bestyrelse kan I nemt og hurtigt godkende bilag online. Den digitale og automatiserede godkendelse af bilag med mulighed for fuld selvbetjening for bestyrelsen er et væsentligt bidrag til at gøre bestyrelsesarbejdet mindre bøvlet og administrationstungt.

Digitale underskrifter i ProBo

Som bestyrelse kan I yderligere lette jeres arbejdsgange, ligesom vi bruger mindre tid på administration, takket være digitale underskrifter på f.eks. lejekontrakter, overdragelser og referater.

Økonomiske Data og dokumentarkiv i ProBo

ProBo indeholder et dokumentarkiv, så vi kan dele indkaldelser, referater, husorden og vedtægter med bestyrelser, ejer, lejer, andelshavere, vicevært, revisor m.fl.

Vi kan nemt og hurtigt give bestyrelser adgang til ejendommens økonomiske data, inkl. evt. skannede bilag.

Online skadeanmeldelse i ProBo

ProBo indeholder et modul, som gør det muligt for den enkelte ejendom selv at foretage skadesanmeldelser direkte til forsikringsselskabet uden mellemled.