Administration af ejerforeninger

HHH Administration varetager administration af ejerboligforeninger af alle størrelser.
I HHH Administration har vi flere forskellige kompetencer og kan derfor vejlede bredt i alle aspekter af ejerforeningernes arbejde.

Vores målsætning er, at bestyrelser og ejerforeninger får mulighed for at træffe beslutninger på et fuldt informeret og oplyst grundlag. Vi bistår med så kvalificerede beslutningsprocesser som muligt, 

uanset hvilke punkter, der er på dagsordenen. Vi gør en dyd ud af at lette arbejdet for bestyrelserne og sikre overholdelse af lovgivningen, således at driften af foreningen sker indenfor de bedst mulige rammer.

Boligadministration og rådgivning samlet i ét

HHH Administration varetager de helt dagligdags opgaver som bogføring, opkrævninger og rykkerprocedure, økonomisk data i ProBo, forbrugsregnskaber, indberetninger og reguleringer af varme-, el- og vandregnskaber, lønstyring i forhold til andelsboligforeningens ansatte inkl. feriepenge, skatteafregninger m.m.

Herudover administrerer vi forberedelse og afholdelse af generalforsamling samt mødereferater.
Vi tilbyder juridisk sparring, hvis behovet opstår.

eller udfyld formularen

Du kan også sende en mail på:

Sparring for bestyrelser – vi sikrer overholdelse af lovgivningen

Vi rådgiver om og varetager en lang række andre opgaver, som ellers påhviler bestyrelsen i en ejerforening.

Digital administration af ejerforening

ProBo samler al kommunikation og information på én GDPR-sikker platform. ProBo er rollestyret, så uanset om man er bestyrelsesmedlem, andelshaver, ejer, grundejer, lejer, vicevært, revisor eller som os, administratorer, har man adgang til præcis den rette information og de relevante værktøjer. Brugerne kan således tilgå den information, de behøver, online – hvor og hvornår, de har brug for det.

I ProBo kan dokumenter deles, beboernes kontaktinformationer kan administreres, og bestyrelsens godkendelse af bilag kan foregå digitalt. Alt sammen noget, der sparer tid, og som i den sidste ende gør, at vi kan fokusere på at hjælpe og rådgive vores foreninger.

Mere end 125.000 brugere i 4.000 ejendomme benytter i dag ProBo.