Administration af grundejerforening

Grundejerforeningen varetager grundejernes interesser i forhold til kommunen, vejvedligeholdelse, ændringer i lokalplanen, men også i overholdelse af de interne regler i foreningen og gældende lovgivning.

Som administrator bistår vi foreningen med varetagelse af de forskellige opgaver.

Grundejerforeningen kan også stå for drift og vedligeholdelse af private fællesveje, fællesarealer og fællesanlæg.

I HHH Administration administrerer vi grundejerforeninger af alle størrelser, og vi kan derfor vejlede om alle aspekter inden for grundejerforeningsområdet.

I HHH Administration arbejder vi inden for foreningsretten, som kan være en kompleks størrelse. Vi ønsker at lette arbejdet for bestyrelsen ved at sikre overholdelse af lovgivningen samt at driften af foreningen sker indenfor de bedst mulige rammer.

Vores målsætning er, at bestyrelsen og foreningen får mulighed for at træffe beslutninger på et oplyst og informeret grundlag.

eller udfyld formularen

Du kan også sende en mail på:

Digital administration af grundejerforening

ProBo samler al kommunikation og information på én GDPR-sikker platform. ProBo er rollestyret, så uanset om man er bestyrelsesmedlem, andelshaver, ejer, grundejer, lejer, vicevært, revisor eller som os, administratorer, har man adgang til præcis den rette information og de relevante værktøjer.

Brugerne kan således tilgå den information, de behøver, online – hvor og hvornår, de har brug for det.

I ProBo kan dokumenter deles, beboernes kontaktinformationer kan administreres, og bestyrelsens godkendelse af bilag kan foregå digitalt. Alt sammen noget, der sparer tid, og som i den sidste ende gør, at vi kan fokusere på at hjælpe og rådgive vores foreninger.

Mere end 125.000 brugere i 4.000 ejendomme benytter i dag ProBo.